Praktische informatie

Locatie

De gesprekken vinden plaats in mijn praktijkruimte of buiten (aan het water, in het bos of tijdens een wandeling). Je kunt zelf aangeven wat jouw voorkeur heeft.
Mensen uit de regio Flevoland, Amersfoort, Nijkerk, Putten, Ermelo, Harderwijk en verder weten mij te vinden.

Tarieven en vergoeding

Individuele therapie: 75,-
Relatie therapie: 85,-

Vergoeding:

 • Vanuit de basisverzekering: bij sommige zorgverzekeringen wordt tot 100% vergoed als je een restitutiepolis hebt.
 • Vanuit de aanvullende verzekering: je krijgt meestal rond de 45,- per keer vergoed.

Vraag bij je eigen zorgverzekering de mogelijkheden voor vergoeding goed na.

Meer tips om de kans op een vergoeding te vergroten:

 • Raadpleeg je huisarts en/of andere behandelaar en vraag om een verwijzing als dat nodig is.
 • Informeer bij je zorgverzekeraar of zij de therapie vergoeden voordat je start met therapie.
 • Stuur de nota’s altijd in. En bewaar een kopie voor jezelf.
 • In een aantal gevallen is vergoeding ook mogelijk via de regeling sociale bijstand van de sociale dienst van je gemeente. Dit geldt voor uitkeringsgerechtigden, maar ook voor werkenden.
 • Trek de gemaakte kosten voor therapie als bijzondere ziektekosten af bij je belastingaangifte, voor zover je niet voor vergoeding in aanmerking komt.
 • Informeer bij de Arbodienst of bedrijfsarts van het bedrijf waar je werkt. Een aantal bedrijven vergoedt (een deel van) de kosten.
 • De volgende codes heb je nodig voor de vergoedingsaanvraag:
  • Mijn AGB code is 94103891.
  • Ik ben psycholoog NIP met als lidnummer 224260.
  • Ik heb een BAPD psychodiagnostiek

Mocht blijken dat er elders hulp voor je te krijgen is die beter bij je past, help ik je om op de juiste plek te komen voor de beste hulp. Dit is mogelijk aan de orde wanneer er sprake lijkt te zijn van bijvoorbeeld ernstige psychiatrische klachten of psychotische stoornissen, ernstige verslavingsproblematiek, ernstige eetstoornissen of wanneer een intensieve dagbehandeling nodig is.

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg

Mocht je onverhoopt ontevreden zijn, dan hoor ik dat natuurlijk het liefst heel graag van jouzelf. Dan hoop ik dit in een gesprek met je op te kunnen lossen. Komen we er samen niet uit, dan kun je een beroep doen op een klachtenfunctionaris. Dit valt onder het klachtrecht van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). In navolging van deze wet ben ik aangesloten bij P3NL voor de geschillencommissie en klachtenfunctionaris. Je kunt hiervoor contact opnemen met mijn beroepsvereniging het NIP of met P3NL. 

Privacy

Vrijheid in de praktijk gebruikt patiëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen. We delen patiëntengegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is. We bewaren patiëntengegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens. We houden met alle mogelijke middelen en maatregelen patiëntengegevens veilig voor inzage van onbevoegden. We vragen toestemming aan de patiënten voor het opslaan van persoonsgegevens, als er geen behandelcontract gesloten is. We informeren patiënten over de rechten van de patiënt ten aanzien van zijn persoonsgegevens. We informeren onze patiënten over het doel van de verwerking van persoonsgegevens. We informeren patiënten indien we bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaan verrichten.